آسمان نیمه ابری استان تهران به همان اندازه دوشنبه – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند گروه محله خبرگزاری آنا، براساس بازرسی داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی وضعیت جوی استان تهران طی ۵ روز بلند مدت همراه خود تأثیر می گذارد متناوب زبانه‌های سامانه بارشی، اجتناب کرده اند درست در این لحظه جمعه (۹ اردیبهشت) به همان اندازه دوشنبه (۱۲ اردیبهشت) آسمان نیمه ابری، در بعضی ساعات ابری، در کنار همراه خود وزش باد، گاهی وزش باد از حداکثر به طور قابل توجهی در ساعات بعدازظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بارش تگرگ در مناطق آسیب پذیر به طور قابل توجهی روزهای شنبه (۱۰ اردیبهشت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه (۱۲ اردیبهشت) در ساعت بعدازظهر به همان اندازه ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده مه در ارتفاعات پیش سوراخ بینی می‌شود.

براساس ادعا هواشناسی استان تهران همراه خود ورزش مجدد سامانه بارشی اجتناب کرده اند بعدازظهر سه‌شنبه (۱۳ اردیبهشت) گاهی رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد مورد پیش بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در پاره‌ای عوامل به طور قابل توجهی بخش‌های جنوبی استان گاهی وزش باد خیلی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردوخاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

براساس این گزارش، آسمان تهران فردا (شنبه ۱۰ اردیبهشت) نیمه ابری به همان اندازه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد در بعضی ساعت‌ها پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است کمتر از دما ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین دما نیز ۱۶ سطح سند شده است.

براساس ادعا اداره کل هواشناسی استان تهران، آبعلی همراه خود کمتر از ۱۵ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۸ سطح سرماخوردگی‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ری، بهارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامشهر همراه خود کمتر از ۳۰ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۱۸ سطح دما خوب و دنج‌ترین عوامل استان تهران در ۲۴ ساعت قبلی گزارش شده است.

انتهای پیام/