آناتومی ، عملکرد و منشأ چهارسر ران


V چهار سر ران گروهی از ماهیچه ها که در قسمت جلوی ران قرار دارند. ترجمه لاتین کلمه “quadriceps” quadriceps است ، زیرا این گروه از چهار عضله مجزا تشکیل شده است: vastus lateralis ، vastus medialis و rectus femoris. هر عضله وستوس از استخوان ران منشأ می گیرد و به کشکک کشکک یا کشکک می چسبد. سه عضله وانتوس نیز تا حدی توسط راست استخوان ران پوشانده شده است که به کشکک کش نیز متصل است. با این حال ، بر خلاف رانهای وسیع ، راست ران در استخوان ران قرار می گیرد.

شریان جانبی لگن و شاخه های آن اکسیژن خون ماهیچه چهارسر را تامین می کند و عصب ران (و شاخه های بعدی آن) گروه ماهیچه ها را عصبی می کند. چهار سر به گسترش زانو کمک می کند. از آنجا که این ماهیچه ها اغلب برای راه رفتن ، دویدن و سایر فعالیت های بدنی استفاده می شوند ، چهارقلوها مستعد آسیب هستند ، از جمله رگ به رگ شدن ، اشک و اشک.

دیدگاهتان را بنویسید