آناتومی ، عملکرد و نمودار تنه ریوی


V تنه ریوی رگ اصلی قلب انسان است که از بطن راست سرچشمه می گیرد. چنگال می زند به عروق ریوی راست و چپکه منجر به ریه ها می شود. هر یک از این عروق دارای دیواره های کشسان شبیه به دیواره های آئورت هستند ، اگرچه تا حدودی نازک تر هستند ، و آنها شریان محسوب می شوند ، اگرچه خون حامل آنها با اکسیژن اشباع نشده است. تنه نسبتاً کوتاه و پهن است. وظیفه این رگها انتقال خون کم اکسیژن و غنی از دی اکسید کربن از بطن راست به ریه ها است. در ریه ها ، خون دوباره تمیز و اکسیژن رسانی می شود. سپس به سمت چپ قلب باز می گردد و در سراسر بدن توزیع می شود. بطن راست ابتدا باید خون را پمپ کند تا آن را از طریق دریچه ریوی به داخل تنه ریوی ، که تنها خروجی از بطن راست است ، وارد کند. از اینجا ، خون از طریق هر یک از شریان های ریوی جریان می یابد تا به ریه های مربوطه برسد.

دیدگاهتان را بنویسید