آناتومی ، عملکرد و نمودار رگهای صورت


V رگ صورتهمچنین به نام ورید قدامی صورت، از یک ورید زاویه ای در پایین بینی شروع می شود. ورید قدامی از طریق صورت به سمت پایین و عقب می گذرد. هم به داخل ورید ژوگولار داخل گردن و هم به ناحیه قدامی ورید رترومندیبولار که در پشت فک قرار دارد تخلیه می شود.

برخلاف سایر وریدهای سطحی ، ورید قدامی شل نیست و دریچه ای ندارد. گاهی اوقات ورید قدامی با ورید خلفی متصل می شود و رگ مشترک صورت را تشکیل می دهد. با این حال ، این شکل گیری در همه افراد یافت نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید