آناتومی ، عملکرد و نمودار رگ گوش خلفی


V ورید گوش خلفی این نام وریدی است که از چندین شاخه وریدی واقع در پشت گوش ایجاد می شود.

وریدهای گوش به ورید خلفی صورت متصل می شوند و به نوبه خود ، ورید ژوگولار خارجی را تشکیل می دهند. این اتفاق زمانی می افتد که یک ورید از پشت گوش (گوش خارجی) عبور کرده و سپس در پشت ورید خلفی صورت ادغام می شود. ورید ژوگولار خارجی بیشتر خون را به خارج جمجمه می رساند. ورید همچنین خون را از عمیق ترین قسمت های صورت دریافت می کند.

ورید گوش خلفی از یک طرف سر شروع می شود. از شبکه ای که شبکه ای از رگ ها است شروع می شود. شبکه قادر به برقراری ارتباط با شاخه های هر دو وریدهای سطحی گیجگاهی و پس سری است. ورید گوش خلفی نیز به ورید استیلوئید می پیوندد که وظیفه تخلیه حفره تمپان (بخشی از گوش میانی) به داخل ورید رترومندیبولار را بر عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید