آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان مغزی خلفی


واقع در مرکز مغز ، شریان مغزی خلفی پایین را تشکیل می دهد حلقه ویلیس… این شبکه شریانی همچنین از شریان های ارتباطی خلفی و قدامی و همچنین شریان های میانی مغزی ، قدامی مغزی ، کاروتید داخلی و سایر شریان ها تشکیل شده است. در مجموع ، این شبکه از رگ های خونی ، خون اکسیژن دار را به چندین ناحیه کلیدی از مغز توزیع می کند.

شریان مغزی خلفی مرز تحتانی دایره ویلیس را تشکیل می دهد. از آنجا که این رگ خونی در مرکز قرار دارد ، شاخه های مهم زیادی دارد. این شاخه ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: شاخه های مرکزی ، کوروئیدی و قشری.

شریان مغزی خلفی مستعد انسداد است ، انسداد ناگهانی که معمولاً توسط لخته خون ایجاد می شود. این می تواند طیف وسیعی از علائم را از جمله از دست دادن بینایی ، سرگیجه ، از دست دادن حافظه و اختلال عملکرد زبان ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید