آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان کلیوی


دو رگ خونی از آئورت شکمی تا کلیه ها امتداد دارد. V سرخرگ کلیوی یکی از این دو رگ خونی

شریان کلیوی از طریق آن وارد می شود هیلومکه در محل خمیدگی کلیه به سمت داخل به شکل مقعر واقع شده است. در شرایط عادی ، هنگامی که شریان کلیوی از طریق هیلوم وارد می شود ، به دو شاخه اصلی تقسیم می شود که هر یک از آنها به شریان های کوچکتر تقسیم می شود که خون را به مناطق مختلف کلیه معروف به نفرون منتقل می کند.

هنگامی که خون در اینجا پردازش می شود ، از طریق ورید کلیه به ورید اجوف تحتانی و به سمت راست قلب ارسال می شود.

کلیه های یک فرد عادی حدود یک چهارم حجم خون قلب یا 1.2 لیتر خون را در هر دقیقه دریافت می کنند. بدن دارای مکانیسم های خودتنظیمی است که جریان خون را برای سازگاری با استرس افزایش یا کاهش می دهد. گیرنده هایی که در دیواره ماهیچه های صاف شریان کلیوی قرار دارند به عروق اجازه می دهند تا برای جبران فشار خون بالا یا پایین منبسط یا منقبض شوند.

دیدگاهتان را بنویسید