آناتومی ، عملکرد و نمودار ورید آپاندیکولار


V ورید آپاندیکولار خون کم اکسیژن را از آپاندیس که در قسمت تحتانی روده بزرگ قرار دارد ، خارج می کند.

به عنوان یک اندام کاربرد ممکن است برای عملکرد بدن ما مانند گذشته مهم نباشد ، اما اعتقاد بر این است که محل زندگی برخی از باکتری ها است که به هضم روده بزرگ کمک می کند.

خون کم اکسیژن از آپاندیس از طریق ورید آپاندیکولار به ورید ایلیو-کولون منتقل می شود. این خون از طریق سیستم وریدی عبور می کند و در نهایت تحت اکسیژن مجدد مجدد در ریه ها قرار می گیرد. ورید آپاندیکول را نباید با شریان آپاندیکولار که خون اکسیژن دار را به آپاندیس می رساند اشتباه گرفت.

در حین برداشتن آپاندیس (آپاندکتومی) ، هر دو ورید آپاندیکولار و شریان بند (یا بست) می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید