آناتومی ، عملکرد و نمودار ورید ضخیم راست


V ورید قولنج راست موازی اجرا می شود شریان قولنج راست… ورید قولنج خون را از خم راست و روده بزرگ صعودی که بخشی از روده بزرگ هستند ، می گیرد. ورید قولنج راست به داخل ورید مزانتریک فوقانی سرازیر می شود.

در نزدیکی روده بزرگ صعودی ، ورید قولنج راست به دو شاخه جداگانه تقسیم می شود که یکی از آنها بالا می رود و دیگری پایین می آید. شاخه نزولی به شاخه قولنج ورید ایلیوکولیک و شاخه دیگر به شاخه راست شریان قولنج میانی متصل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید