آناتومی لوب اکسیپیتال و عکس


V لوب اکسیپیتال در پشت جمجمه ، پشت لوب آهیانه ای و گیجگاهی قرار دارد.

یکی از مهمترین بخشهای این سهم است قشر بینایی اولیه، ناحیه ای از مغز که سیگنالی از شبکیه دریافت می کند. اینجاست که ذهن رنگ و سایر جنبه های مهم بینایی را تفسیر می کند.

لوب اکسیپیتال شامل مناطق مختلف مربوط به ارتباطات بصری است. یکی از زمینه ها به دست آوردن تصاویر بصری از زبان است ( منطقه پذیرایی بصری) و دیگری جایی است که تفسیر می شود (حوزه ارتباطات بصری) این برای خواندن و درک مطلب بسیار مهم است. به عنوان مثال ، می توانید کلمات یک زبان دیگر را مشاهده کنید ، اما اگر آن زبان را درک نکنید ، فقط از منطقه دریافت بصری استفاده خواهید کرد.

آسیب به لوب اکسیپیتال می تواند منجر به اختلال بینایی و سایر مشکلات بینایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید