آناتومی لوب پیشانی و عکس


V لب قدامی مغز این بخشی از مغز است که مهارتهای شناختی مهم انسان مانند بیان احساسات ، حل مسئله ، حافظه ، زبان ، قضاوت و رفتار جنسی را کنترل می کند. در اصل ، “کنترل پنل” شخصیت و توانایی ارتباطی ما است.

همچنین مسئول عملکرد اولیه حرکتی یا توانایی ما در حرکت آگاهانه ماهیچه ها و دو ناحیه کلیدی مرتبط با گفتار از جمله ناحیه بروکا است.

لوب پیشانی در انسان بزرگتر و توسعه یافته تر از هر موجود دیگری است.

همانطور که از نامش مشخص است ، لوب پیشانی در جلوی مغز قرار دارد. نیمکره راست لوب پیشانی سمت چپ بدن را کنترل می کند و برعکس.

لوب پیشانی نیز شایع ترین محل آسیب مغزی است. آسیب به لوب پیشانی می تواند منجر به تغییرات شخصیتی ، محدودیت حالات چهره و مشکلات در تفسیر محیط مانند ناتوانی در ارزیابی مناسب خطرات و خطرات شود.

دیدگاهتان را بنویسید