آنها موافقت کردند که طبقه بندی شخصیت های فرهنگی را انجام دهند – خبر خوب


به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب به نقل از ایرنا، صادق ستاری فرد در توییتی نوشت:

وی همچنین در توئیتی دیگر اعلام کرد: امروز برای آموزش و پرورش به تهران رفتم با رهبری جهادی و دلسوزی معلمان عزیز کارهای زیادی انجام شده و در حال انجام است و دانش آموزان عزیز تابستان متفاوتی خواهند داشت. “

سخنگوی آموزش و پرورش افزود: ارتش، بازی، ورزش، تربیت و مهارت تهران قم فارس اصفهان اصفهان کرمان خوزستان خراسان رضوی، شمال سیستان… تبدیل از وزارتخانه به مدرسه به دنبال خواهد داشت.

آنها موافقت کردند که فرقه ها را طبقه بندی کنند