آیا آفت کش ها واقعاً مضر هستند یا فقط ترس های زیادی هستند؟من شنیده ام که آفت کش ها نه تنها در سطح غذا ، بلکه در داخل نیز وجود دارند ، اگر این درست است ، چقدر است؟ آیا این مقدار بسیار زیاد است یا آنقدر کم که به سلامتی شما آسیب نرساند؟

ارسال شده توسط / u / saminator1002
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید