آیا این درست است که پوسته Psyllium به سادگی به صورت توده در می آید ، “جوانه” در جلوی خط ، و فقط این توهم را ایجاد می کند که وقتی مدفوع غلیظ و سبک را از دست داده اید وقتی غذای واقعی شما هرگز با Psyllium مخلوط نشده است عقب می افتد؟ : تغذیه


در مورد چنین داستانهایی می خوانم. مردم در ابتدا خوشحال می شوند که مدفوع حجیم و دفع مدفوع را شروع می کنند ، اما بعداً متوجه می شوند که همه این مدفوع نارنجی بوده (هم رنگ متاموسیل). اگرچه مدفوع قهوه ای رنگ ، اما دفع آن بعدا ظاهر می شود.

افکار یا تجربه شما؟

دیدگاهتان را بنویسید