آیا بدن شما می تواند نحوه هضم شیر را “فراموش” کند؟من 20 سال گیاه خوار بودم ، سپس آخرین بار گیاه خوار بودم. هفته گذشته پیر شدم و 2 تکه پیتزا خوردم. ایی چنین درد گاز و نفخ. 2 روز طول کشید. من هیچ وقت با محصولات لبنی در روزهای گیاه خواری مشکلی نداشتم. آیا روده من همه چیز مورد نیاز برای پردازش شیر را از دست می دهد؟ لعنتی چی شد؟

ارسال شده توسط / u / VegHeaded
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید