آیا برنامه ای وجود دارد که بتواند TDEE را بر اساس مصرف و سابقه وزن بدن محاسبه کند؟ : تغذیه


به نظر می رسد یک معادله ریاضی ساده برای برنامه ای برای محاسبه TDEE بر اساس میزان کالری دریافتی و افزایش / کاهش وزن است. با این حال ، انجام کارهای زیادی انجام می شود ، زیرا روزهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد. آیا برنامه نظارت تغذیه ای وجود دارد که TDEE شما را بعد از تعداد مشخصی از روزهای ثبت شده محاسبه کند؟

دیدگاهتان را بنویسید