آیا بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) تقارن صد درصدی در سینه ها وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


اندازه و شکل دو طرف سینه در هیچ زنی یکسان نیست و هیچ عملی نمی تواند تقارن کاملی در این ناحیه ایجاد کند. جراح باید به بیمار توضیح دهد که قرار دادن پروتز بزرگتر در طرف کوچکتر آن را شبیه به طرف بزرگتر نمی کند ، زیرا پوست طرف کوچکتر همیشه کوچکتر است و تلاش برای حجم زیاد باعث تورم پل فوقانی می شود. به و به شکل دو طرف قابل توجه تر در مقایسه با تفاوت اندازه در هر زن. لازم به ذکر است که معمولاً محل ، جهت و دور نوک پستان در دو طرف سینه یکسان نیست. این ممکن است به دلیل وضعیت بیمار ، اسکولیوز یا تغییر شکل ستون فقرات یا دلایل دیگر باشد و جراحی پروتز به تنهایی نمی تواند هیچ یک از این شرایط را اصلاح کند. اگر موقعیت یک طرف سینه از طرف دیگر پائین تر باشد ، بعد از عمل یکسان خواهد بود و جراح در حین عمل پروتز موقعیت سینه روی تنه را تغییر نمی دهد.
در نتیجه ، اگر بیمار بین این دو تفاوت داشته باشد ، عموماً این تفاوت ها را بعد از عمل جراحی خواهند داشت و تفاوت ها ممکن است بیشتر باشد زیرا بیمار به طور کلی بعد از جراحی پروتز به بدن خود توجه بیشتری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید