آیا روزه داری متناوب می تواند به کاهش وزن کمک کند؟آیا روزه داری متناوب می تواند به کاهش وزن کمک کند؟

آیا نمی دانید که آیا برای کاهش وزن باید روزه متناوب را امتحان کنید؟ ویتنی انگلیش، متخصص تغذیه، توضیح می دهد که این ادعا که روزه داری متناوب می تواند به کاهش وزن کمک کند، تنها تا حدی درست است.

آیا روزه متناوب می تواند به کاهش وزن من کمک کند؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.