آیا شیر برای سلامتی مضر است؟ : تغذیه


موضوع داغ اینجاست

بیشتر شیرها به دلیل محتوای کلسیم و پروتئین خود تبلیغ می شوند – اکثر جایگزین ها در حال حاضر کلسیم بیشتری دارند و با رژیم غذایی تبلیغاتی خود با شلاق زدن شیر بیشتر و بیشتر به آن افزوده می شود. برخی از جایگزین ها نیز با پروتئین بسیار بیشتری غنی شده اند.

شیر کامل بسیار مغذی است ، اما حتی به آنچه از سوپر مارکت دریافت می کنید نزدیک نیست. شیر شیر در فروشگاه فرآوری می شود تا به میزان دلخواه چربی و غیره برسد.

این یک صنعت بزرگ با زیرساخت های فراوان ، مشاغل ، بازاریابی و لابی گری است. هنوز به خاطر این چیزها وجود دارد ، نه به این دلیل که یک غذای فوق العاده مغذی است.

دیدگاهتان را بنویسید