آیا مجله غذا به بهبود عادات غذایی سالم کمک می کند؟من متعجب بودم که مردم چگونه مجله غذایی تهیه می کنند و به طور کامل خنثی آنچه را که در طول روز می خورید تماشا می کنند. به هیچ وجه کالری وجود ندارد ، اما فقط ذکر کنید که هر روز چه وعده غذایی / میان وعده هایی می خورید. شخصی که می شناسم ادعا می کند که با این روش وزن خود را کاهش داده است (و بر عادات بد غذایی خود تسلط دارد) ، بنابراین من تعجب می کردم که مردم در مورد آن چه می گویند.

ارسال شده توسط / u / chicyesnuggets
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید