آیا مردان چهل ساله به رژیم غذایی متفاوتی نسبت به دهه پنجاه سالگی نیاز دارند؟من 40 ساله هستم و همکارم 50 ساله است. گاهی اوقات با هم در کافه ناهار می خوریم. ما تقریباً همیشه یک چیز را سفارش می دهیم ، به همین دلیل این سوال مطرح شد. پیشاپیش ممنون 🙂

ارائه شده توسط / u / avitony
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید