آیا مقدار زیادی پتاسیم از شیر و موز مناسب است؟ : تغذیه


بیشتر پتاسیم من از شیر ، موز و کره بادام زمینی تامین می شود. من دریافتم که حد فوقانی مصرف پتاسیم با استفاده از این 3 منبع به راحتی قابل دستیابی است. با توجه به این که این 3 منبع تقریبا طبیعی هستند ، آیا محدودیت مصرف پتاسیم واقعا مهم است؟

دیدگاهتان را بنویسید