ابلاغ مراتب پرونده سراسری ۵ میراث ناملموس به استاندار همدان


ابلاغ مراتب پرونده سراسری ۵ میراث ناملموس به استاندار همدان

قائم‌مقام وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون میراث‌باکلاس مراتب پرونده سراسری ۵ میراث ناملموس را به استاندار همدان ابلاغ کرد.

به گزارش گلونی به نقل اجتناب کرده اند میراث‌آریا، در نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون میراث‌باکلاس به علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان آمده است:

«در اجرای ماده ۱ اجتناب کرده اند قوانین تشکیل گروه میراث‌باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده ۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ اجتناب کرده اند قوانین الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی محافظت میراث‌باکلاس ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ آیین‌نامه اجرایی قوانین مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت احترام وزیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌باکلاس ناملموس با عنوان «استعداد تهیه حلوای مغزی» به شماره ۲۴۷۱، «استعداد تهیه شیرینی شیره ترخینه» به شماره ۲۴۷۲، «استعداد احساس قالی ازندریان» به شماره ۲۴۷۳، «ورزشی تنور کلبه در روستای گمین از قلعه» به شماره ۲۴۷۴، «ورزشی آتولما قریش در روستای گمین از قلعه» به شماره ۲۴۷۵ در فهرست سراسری میراث‌باکلاس ناملموس در گذشته تاریخی ۱۴۰۰/۹/۹ به پرونده رسیده است. هرگونه اقدام کدام ممکن است موجب محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای این میراث شود، مورد تأکید است.»

پرونده سراسری ۵ میراث ناملموس همدان

میراث باکلاس ناملموس به تولیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایندهای باکلاس آموزش داده شده است می‌شود کدام ممکن است با تحویل داد زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فناوری‌های پیشین باقی مانده‌اند.

بخشی اجتناب کرده اند دارایی‌های باکلاس، محصولاتی ملموس یادآور ساختمان‌ها یا کارهای هنری هستند.

با این وجود بخش‌های زیادی اجتناب کرده اند سنت به‌تعیین کنید ناملموس است یادآور ترانه، موسیقی، رقص، درام، توانمندی، تهیه شام ​​، آثار هنری صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره‌های گوناگون.

این‌ها تعیین کنید‌هایی اجتناب کرده اند سنت به‌شمار می‌توسعه کدام ممکن است کدام ممکن است قابل پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط هستند ولی ملموس نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ذخیره در محل فیزیکی یادآور موزه را ندارند ولی اجتناب کرده اند طریق ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایلی کدام ممکن است در آن‌ها به‌کار گذشت‌اند قابل تخصص‌کردن هستند.

این وسایل باکلاس توسط گروه ملل متحد گنجینه‌های بشری نامیده شده‌است.

ابلاغ مراتب پرونده ۱۲ تأثیر منقول باکلاس تاریخی به استاندار همدان

کشتی سه پرونده میراث ناملموس به یونسکو

ابلاغ مراتب پرونده سراسری ۳ میراث باکلاس ناملموس به ۳۱ استاندار ملت

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید