اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط ۹ پول نقد تاریخی در بندرعباس – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


ایسنا/هرمزگان مدیرکل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی هرمزگان اجتناب کرده اند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط ۹ پول نقد تاریخی خبر داد.

سهراب بناوند ظهرامروز (۱۱ اردیبهشت ماه) در ترکیبی خبرنگاران، افزود: این پول نقد‌ها همراه خود همکاری عناصر انتظامی راه‌آهن بندرعباس اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند مسافران اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شدند.

مدیرکل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی هرمزگان همراه خود ردیابی به اینکه به تذکر می‌رسد پول نقد‌ها درمورد به سده اول اسلام است، دقیق کرد: تقلبی هر دو دستور بودن این پول نقد‌ها توسط مشاوران توسط دست تجزیه و تحلیل است.

انتهای پیام