از آنجایی که اکثر این گروه طرفدار بدون قند و شیرینی اضافه هستند ، انتخاب شما برای یک دسر “سالم” چیست؟ : تغذیه


باشه -مبتنی بر علم است و شامل استناد از منابع معتبر است. بحث ها تبادلات مدنی و محترمانه است که بر علم واقعی تمرکز می کند و از اظهار نظر در مورد دیگران اجتناب می کند.

بد – از خلاصه ها ، مفروضات ، منابع اطلاعات و سرگرمی ، هیچ منبع یا شکایتی که حاوی اطلاعات خاصی در دستور کار ، سوگیری یا بودجه نیست ، استفاده می کند. در بهترین حالت ، آنها مبنای یک بحث بسیار ضعیف مبتنی بر علم قرار می گیرند. همچنین ، بحث خارج از موضوع است

چندش آور – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) این شامل حملات / مخالفت / دشمنی با افراد یا گروه ها ، شکایات منفی ، ترول ، عبور ، شرم ، انکار همه علوم یا ادعا می شود که تمام تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه مکروهات را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این اعتبار فرعی تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید