استاندار تهران: ۳۰۰۰ واحد مسکونی برای مستضعفان در ورامین ساخته می شود – خبر خوب


محسن منصوری چهارشنبه شب در پایان جلسه ساخت مسکن اقشار آسیب پذیر (پروژه ۳۰۰۰ واحدی ورامین) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در قانون مسکن ملی مشمول می شود، استفاده و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است. و نهادهایی هستند که می توانند ورود جدی به حوزه ساخت و ساز مسکن داشته باشند.

استاندار تهران، بنیاد مستضعفان را یکی از نهادهایی عنوان کرد که تاکنون اقدامات موثری در حوزه مسکن انجام داده و در استان و کشور پروژه هایی را در دست اجرا دارد.

منصوری ادامه داد: بنیاد مستضعفان پروژه هایی با رویکرد ساخت مسکن برای اقشار آسیب پذیر و مستضعف را در دستور کار خود قرار داده است. زمین حساس حوالی شهر ورامین که بخشی از آن در محدوده و بخشی در محدوده ورامین بود، متعلق به بنیاد مستضعفان شناسایی شد.

وی تاکید کرد: در بازدیدی که از رئیس بنیاد مستضعفان داشتیم کلیات موضوع به تصویب رسید و پس از آن کار تخصصی در این زمین انجام شد و با شهرداری ورامین توافق شد. پنج و همچنین کارگروه توسعه زیرساخت ها و منظر تکمیل می شود و امکان ساخت بیش از ۳۰۰۰ واحد مسکونی که نیمی از آن متعلق به بنیاد مستضعفان و حدود ۱۵۰۰ واحد در قالب جهش ملی مسکن جدید خواهد بود. عمل کنید. به زودی تبدیل شد.

استاندار تهران تاکید کرد: در قالب اجرای این طرح خدمات خوبی در زمینه سرانه فضای سبز، سرانه بهداشتی، مذهبی و آموزشی در این شهرستان به طور کامل اندیشیده شده است که همزمان با ساخت و ساز محقق خواهد شد. از واحدهای مسکونی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان ساخت واحد مسکونی برای اقشار آسیب پذیر در سایر شهرستان های استان تهران گفت: مقرر شد این موضوع هم با همکاری بنیاد مستضعفان و هم با همکاری سایر نهادهای دولتی و خصوصی که مایل هستند ادامه یابد. برای سرمایه گذاری در مسکن.” دوستت دارم. همچنین مصاحبه هایی با شهرداری های استان انجام شد تا مناطق بالقوه پروژه شناسایی شود و با معرفی مالکان، قراردادهایی برای ادامه این مسیر با قدرت و سرعت بیشتر امضا شود. البته بنیاد مستضعفان حوزه های دیگری را در شهرهای دیگر که برای ساخت و ساز مسکن در دستور کار است، شناسایی کرد.