اطلاعیه ثبت ملی ۷ میراث فرهنگی ناملموس و یک میراث به استاندار هرمزگان


اطلاعیه ثبت ملی ۷ میراث فرهنگی ناملموس و یک میراث به استاندار هرمزگان

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور طی نامه ای وضعیت ثبت ملی چهار میراث فرهنگی ناملموس و یک میراث مندرج در گزارش اقدامات حفاظتی را به استاندار هرمزگان ابلاغ کردند.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا، در نامه علی دارابی سرپرست وزارت و معاون میراث فرهنگی کشور به مهدی دوستی استاندار هرمزگان آمده است:

در اجرای مواد «۱۱ و ۱۲» قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۳ شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» ق. آیین نامه اجرایی تاریخ قانون مزبور که ​​در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و آئین نامه همکاری در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب ۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران، مراتب ثبت را دارد. از عناصر به شرح زیر در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران منتشر شده است. بر هر اقدامی برای حفاظت و حراست از این میراث تاکید شده است.»

ثبت ملی ۷ میراث فرهنگی ناملموس هرمزگان

لیست نماینده

۱- مهارت تهیه ترشی بندری (منطقه پیشنهادی خوزستان) به شماره ۲۵۵۹ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۰۰.

۲- مهارت سنتی درست کردن سورگ سس ماهی به شماره ۲۶۵۲ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰.

۳- مهارت ساخت عروسک دربید به شماره ۲۶۵۳ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰.

۴- مهارت ساخت لنگر سنگی به شماره ۲۶۵۴ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰.

فهرست گزارش های اقدامات امنیتی

۱- اقدامات نگهبانی برای دانش سنتی دریانوردی و قایق سازی تا شماره ۱ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۰۰.

حتی پیش از آن نیز علی اصغر مونسان، وزیر اسبق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه مشابه دیگری به استاندار وقت هرمزگان، میراث فرهنگی ناملموس «هنر ساخت اشترگلی (اشتروکو)» شماره. ۲۰۵۱، «مهارت صدا بافی» شماره. ۲۰۵۲ و «چولن شاشک» در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ به شماره ۲۰۵۳ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.

۶ اثر طبیعی برای ثبت ملی به استاندار اردبیل ابلاغ شده است

انتهای پیام

ایرانی ها چه دغدغه هایی دارند؟
اینجا دیدن