اعضای کدام مؤسسات نمایندگان مجاز هستند؟ / تشکیل «کمیته حقیقت یاب» برای آخرین رویدادهای کشور


زهرا الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، از تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگانی از قوای کامل دولت، مجلس و قوه قضائیه و همچنین یک نماینده خبر داد. نهاد مردمی برای بررسی وقایع، اغتشاشات و ناآرامی های هفته های اخیر در کشور.

وی افزود: این کمیسیون حقیقت یاب پس از بررسی و بررسی گزارش نهایی را به مجلس ارائه خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: شورای اسلامی در فتنه ۸۸ کمیته حقیقت یاب را برای بررسی وقایع و حوادث فتنه تشکیل داد، گزارشی که بر اساس بررسی های انجام شده توسط فکت تهیه شده است. کمیته یاب در سالن DZ قرائت شد.

در نامه زهرا الهیان رئیس کمیته حقوق بشر شورای اسلامی به سران قوا مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص حوادث اخیر بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه مردم کشور حمایت یکسان از زن و مرد اعم از زن و مرد، توجه به حقوق عمومی از اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. البته دشمنان همواره تلاش کرده اند با جنگ اقتصادی، تحریم و اقدامات تروریستی، ملت شریف ایران را از حقوق مسلم خود سلب کنند، هر چند گاهی سوء مدیریت و ناکارآمدی مسئولان که باعث مشکلات اقتصادی و شایسته ملت ایران است، بیش از پیش است. با تبیین فرمایش مقام معظم رهبری، باید توجه جدی به چیدمان آن معطوف شود.

در ادامه نامه آمده است: در رابطه با اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف می کند برای تحقق رفع تبعیض ناعادلانه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد قضایی و عادلانه از همه امکانات استفاده کند. امنیت برای همه و برابری عمومی در برابر قانون. و با توجه به عزم تزلزل ناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق شهروندان، اقدام فوری و عاجل با همکاری قوای سه گانه برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب با حضور همه جانبه پیشنهاد می شود. نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه و همچنین نمایندگان نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد.

الهیان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حقوق عامه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت اصلاح نادرست و جبران خسارات و البته مجازات مرتکبان این اقدام را بر خلاف امنیت و امنیت مردم دارد. کشتار مردم بی گناه این کمیته در اسرع وقت تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰