افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی کشور؛ هشدار هواشناسی


افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی کشور؛ هشدار هواشناسی

به گزارش گلونی هشدار زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.

از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

سرعت باد در مناطق ساحلی

توصیف سامانه اول: افزایش میزان سرعت باد

زمان شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

زمان پایان: یک‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نوع مخاطره: افزایش ارتفاع میانگین امواج بین ۱/۵ تا ۲ متر و در فراساحل حداکثر تا ۲/۵ متر

منطقه اثر: دریای خزر، مناطق ساحلی و دور از ساحل گیلان، مازندران، گلستان

اثر مخاطره: احتمال آسیب به قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک، احتمال خسارت به قفس‌ها و پاره شدن تورهای صیادی و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی.

توصیه: احتیاط در تردد با قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک، احتیاط در فعالیت‌های دریایی و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت.

افزایش ارتفاع امواج

توصیف سامانه دوم: افزایش میزان سرعت باد

زمان شروع: یک‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نوع مخاطره: افزایش ارتفاع امواج میانگین بین ۱/۵ تا ۲ متر و در فراساحل تا ۲/۵ متر

منطقه اثر:

یک‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸: خلیج فارس، نواحی ساحلی و دور از ساحل خوزستان، بوشهر و غرب هرمزگان،

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹: خلیج فارس و تنگه هرمز، نواحی ساحلی و دور از ساحل بوشهر و هرمزگان،

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰: خلیج فارس و تنگه هرمز، نواحی ساحلی و دور از ساحل بوشهر و هرمزگان،

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱: خلیج فارس و تنگه هرمز، نواحی ساحلی و دور از ساحل بوشهر و هرمزگان

اثر مخاطره: احتمال آسیب به قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک، احتمال خسارت به قفس‌ها و پاره شدن تورهای صیادی و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی.

توصیه: احتیاط در تردد با قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک، احتیاط در فعالیت‌های دریایی و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت.

افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی کشور؛ هشدار هواشناسی
افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی کشور؛ هشدار هواشناسی

اخبار هواشناسی را از این لینک بخوانید

پایان پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید