افزایش مستمری بازنشستگان نفت سریع اجرا خواهد بود


جواد اوجی، وزیر نفت، در صفحه توئیتر شخصی، اجتناب کرده اند کبریت سازی مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرری سال ۱۴۰۰ بازنشستگان این وزارتخانه خبر داد. به آگاه اوجی عمیق افزایش حقوق بازنشستگان وزارتخانه نفت در هیئت امنا صندوق این مجموعه تصویب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع صنوبر آن تحریک کردن خواهد بود.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید {حقوق و دستمزد}، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا آنلاین شوید.

به گزارش کاماپرس، به نقل اجتناب کرده اند اوجی، این اقدام در راستای افزایش وضعیت معیشتی بازنشستگان صنعت نفت رخ داده است. ملاحظه ویژه وزارت نفت به شرایط معیشتی بازنشستگان باعث شده تا موضوع میزان مستمری این گروه مورد ملاحظه قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} روزهای پایانی ماه رمضان خبر عملیاتی شدن کبریت سازی حقوق این گروه چاپ شده شود.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

اجباری به اشاره کردن است افزایش مستمری مطرح شده ساده درمورد به بازنشستگان وزارتخانه نفت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عمیق افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی ارتباطی ندارد.

آینده افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد؟

بر ایده گزارش خبر اینترنت، پروژه افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی هم خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس تذکر هیئت مدیره این مجموعه، پیش فرض حقوق کارمندان بازنشسته گروه هم ۳۸ تا ۵۷ نسبت افزایش پیدا تدریجی.

طبق دانش فعلی، ملاک افزایش حقوق مستمری بگیران گروه تامین اجتماعی، مصوبه دستمزدهای شورای برتر شکل است. قبلا شورای برتر کار با انبساط ۵۷ نسبت حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا وارد شدن پلکانی مستمری تولید دیگری سطوح موافقت کرده بود.

متعاقباً طبق موافقت شورای برتر کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ باید ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۹ هزار تومان می‌شد. در واقع مبلغ اشاره کردن شده درمورد به کف دریافتی کارمندان بازنشسته است.

در هفته قبلی دشواری افزایش حقوق کارمندان بازنشسته گروه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیئت مدیره این مجموعه رسید. به آگاه اکبر عیوضی، دبیر هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران، این مصوبه برای اجرا باید در هیئت مقامات مورد تایید قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به ارگان‌های مختلف ابلاغ شود.

انتهای پیام

برای ورود فوری‌تر: