انتخاب هیئت رئیسه زیر تیغ مجمع/عزیزی‌ خادم بازمی‌گردد؟ – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، افشای فاجعه قرارداد ترکمنچای ویلموتس، استعفای مهدی تاج را اجتناب کرده اند ریاست فدراسیون فوتبال مهم زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه تصور می‌شد کدام ممکن است همراه خود بالا حضور تاج {در این} فدراسیون، اتفاقات مبارکی برای فوتبال ایران رخ می‌دهد. در آن نقطه کارکنان سراسری فوتبال شرایط سختی در مرحله مقدماتی جام جهانی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی این احتمال می‌سر خورد کدام ممکن است این کارکنان نتواند راهی جام جهانی شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال بارقه امیدی را برای ایجاد وظیفه ریاست این فدراسیون تحمیل کرد. شهاب‌الدین عزیزی خادم در رقبا همراه خود کیومرث هاشمی، علی کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی آجورلو توانست به ریاست فدراسیون فوتبال بازو پیدا تدریجی در واقع در آن نقطه اجتناب کرده اند حمایت‌های خاص برخی مدیران سابق در محدوده عزیزی خادم صحبت می‌شد. وی در بدو حضور در فدراسیون فوتبال انتصاب‌هایی را انجام داد کدام ممکن است مورد وثوق اهالی فوتبال نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادهایی را جستجو در داشت؛ ویژه به ویژه انتصاب مجتبی عکس ولتایی کدام ممکن است فشار این انتقادها را علیه عزیزی خادم اصولاً کرد. بحث “خوبان عالم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم شدن عزیزی خادم به ارجاع به جادوگران شرایط سختی را برای وی تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به جایی رسید کدام ممکن است اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شمشیر را برای عزیزی خادم اجتناب کرده اند رو بستند. در پایان این اختلافات باعث عزل لحظه ای عزیزی خادم اجتناب کرده اند ریاست فدراسیون فوتبال شد.

اجتناب کرده اند شبیه به فردای عزل عزیزی خادم، مبارزه میان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همراه خود وی تحریک کردن شد. {در این} مبارزه تمام عیار ۲ طرف مدام علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند؛ افشاگری‌هایی کدام ممکن است پاداش‌های میلیاردی بخش زیادی اجتناب کرده اند آن را در بر گرفته است. اجتناب کرده اند طرفی مجمع فدراسیون فوتبال برای ایجاد وظیفه ریاست این فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت هر دو موافقت همراه خود عزل عزیزی خادم روز دهم خرداد سال جاری برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً خاص است کدام ممکن است این افشاگری‌ها به خاطر پیروزی {در این} مجمع است؛ ویژه به ویژه اینکه در جاری حاضر این تصور موجود است کدام ممکن است مجمع فدراسیون فوتبال همراه خود عزل عزیزی خادم مخالفت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی یک بار دیگر رئیس فدراسیون فوتبال می تواند.

خیرنگار ایرنا برای اطمینان از این موضوع کدام ممکن است مجمع فدراسیون فوتبال به همان اندازه چه حد همراه خود تذکر اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون در عزل عزیزی خادم در کنار است، همراه خود فراوان اجتناب کرده اند این اعضا ذکر شد‌وگو کرده است. گرچه سایر اعضای مجمع هم حاضر به ذکر شد‌وگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن نظرشان در خصوص اینکه در مجمع دهم خرداد چه تصمیمی خواهند گرفت نشدند.

در شکسته نشده بازخورد ۲۰  عضو مجمع فدراسیون فوتبال را تفسیر می‌کنید.

وحید شمسایی، (سرمربی کارکنان سراسری فوتسال):

امیدوارم مجمع ۱۰ خرداد روز وفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه خدمت‌گذار باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدایی نکرده برای نشستن بر روی صندلی‌، کسی را تخریب نکنیم؛ چرا کدام ممکن است آبرو روی حیله و تزویر به بازو می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی اجتناب کرده اند بین می‌رود. 

سید سعید سیدالحسینی (رئیس هیئت فوتبال سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان):

در مرحله یک باید صحبت‌ها را گوش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی‌های مورد نیاز را انجام دهیم؛ از همراه خود اینکه ما رکن اول فدراسیون هستیم، همه امتیازات به همان اندازه بلافاصله ساده در حد حرف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است کسی مدرکی حاضر نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان پیش بینی حاضر اسناد داریم. هیچکدام اجتناب کرده اند ما پیش بینی عزل را نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امتیازات خانه فدراسیون همراه خود خبر نبودیم. همه شوکه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دانیم در فدراسیون فوتبال چه می‌گذرد. اگر صلاح بدانم روز مجمع رای خودم را شفاف گفتن می‌کنم. مستندات باید در اختیار مردمان قرار بگیرد با این حال به طور معمول رای را بابت امتیازات اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام نمی‌شود گفتن کرد.

تصمیم هیئت رئیسه زیر تیغ مجمع/عزیزی‌ خادم بازمی‌گردد؟

امکانات‌الله باقری (رئیس هیئت فوتبال قم):

همراه خود ملاحظه به ادعا‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهاراتی کدام ممکن است نباید انجام می‌شد نظرم اینجا است کدام ممکن است شرایط به نفع عزیزی خادم {خواهد بود}. در واقع این تذکر خصوصی ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندی برای حاضر ندارم. ممکن است ساده دیدم کدام ممکن است بازو روی امتیازات کودک نوپا پولی گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه‌ عکس برای ایراد تکل {وجود ندارد}.

ولی‌الله خسروی (رئیس هیئت فوتبال لرستان):

تذکر خاصی راجع به مجمع ۱۰ خرداد ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل پیش‌سوراخ بینی نیست؛ با این حال روزی کدام ممکن است خادم به فدراسیون فوتبال به اینجا رسید اوضاع خوبی نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او توانست انجام خوبی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سراسری هم به جام جهانی صعود تدریجی. اگر تخلفی انجام داده هیئت رئیسه اطلاعی به ما نداده را انتخاب کنید و انتخاب کنید  هیچ مشورتی نکردند.

رضا رحمانی (رئیس هیئت فوتبال کردستان):

اگر اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی علیه عزیزی خادم توسط دست هیئت رئیسه بود به همان اندازه حالا به مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای مجمع ارجاع داده شده بود. به‌نظرم عزل خادم بوتلگ بوده؛ از تقصیری نداشته است. متاسفانه هیئت رئیسه در جاری ضربه زدن به فوتبال سراسری است.

علی رمضانی (مدیرعامل تجهیزات گلف مس کرمان):

ضرر هیئت رئیسه همراه خود عزیزی خادم دقیقا خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} به اعضای مجمع داده ها دقیقی {در این} خصوص نمی‌دهد به همان اندازه بتوانیم انتخاب کردن کنیم. عزیزی خادم در وسط‌ شخصی انجام خوبی داشت. اگر این حواشی صحت نداشته باشد، او  باید نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ریاست شخصی شکسته نشده دهد.

رضا رضایی (مدیرعامل تجهیزات گلف گل ریحان البرز):

در انجام عزیزی خادم ۹ بلند مدت‌نگری دیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ زیرساختی برای فوتبال ملت تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ای هم ندیدیم کدام ممکن است انجام شود. در هیئت رئیسه حال هم تقریبا هیچ شخص سودآور هر دو فوتبالی حضور ندارد؛ با این حال فاجعه بی نظیر آنجاست کدام ممکن است عزیزی خادم ذکر شد خیلی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی هیئت رئیسه در انتخابش شناخته شده به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عملکرد داشتند.

فرزانه توسلی (شرکت کننده کارکنان سراسری فوتسال بانوان):

در زمان عزیزی خادم به بخش بانوان خوشایند بها گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتی کدام ممکن است برای آقایان این سیستم‌ریزی کردند، برای بانوان هم وجود داشت کدام ممکن است حتی بعضی کودک‌های ما توانستند استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه شوند.

محمد احمدزاده (شرکت کننده کارکنان سراسری فوتبال ساحلی):

نمی‌دانم این پاداش‌های نجومی اجتناب کرده اند مکان می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا اصلا به این اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد مثلا چرا هیئت رئیسه باید پاداش بگیرد با این حال سراسری پوشان اینقدر پاداش‌های معوقه داشته باشند. تنها راه رفع اینجا است کدام ممکن است منصفانه فردی فوتبالی مثل علی کریمی عنان کار را به بازو گیرد به همان اندازه شاهد تنظیم باشیم.

قربانعلی الماسخاله (رئیس هیئت فوتبال گیلان):

نظری ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا در مونتاژ مجمع نمایندگی هم نمی‌کنم.

تصمیم هیئت رئیسه زیر تیغ مجمع/عزیزی‌ خادم بازمی‌گردد؟

منصور بیک‌وردی (رئیس هیئت فوتبال البرز):

نمی‌شود به حرف‌هایی کدام ممکن است در وب دیجیتال مطرح می‌شود اتکا کرد. قطعا هیئت رئیسه باید مدارکی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزی خادم نیز دفاعیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک شخصی را حاضر می‌تدریجی. عزیزی خادم در دوران حضورش هم انجام سازنده داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم انجام عقب کشیدن. صعود کارکنان سراسری به جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای چارتری کدام ممکن است برای این کارکنان به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اتفاقات خوشایند در فوتبال بانوان اجتناب کرده اند جمله رهنمودها سازنده انجام عزیزی خادم بود. رهنمودها عقب کشیدن هم شبیه به شایعاتی است کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما مطرح شده کدام ممکن است در واقع باید دید این امتیازات صحت دارد هر دو ۹.

امیرحسین محتشم (رئیس هیئت فوتبال بوشهر):

مجمع دهم خرداد همراه خود مجامع زودتر تمایز چندانی ندارد. اعضای هیئت رئیسه همراه خود رئیس فدراسیون به ضرر خورده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید کمیته اخلاق چه انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایی صادر خواهد کرد. ممکن است نیز مثل سایر اعضای مجمع، تابع رای کمیته اخلاق خواهم بود.

سید سلطان حسینی (مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال ملاثانی):

فعلا تصمیمی برای اینکه در مجمع فدراسیون فوتبال چه رایی بدهم نگرفته‌ام؛ با این حال به نظرم هرکاری کدام ممکن است بخواهند انجام می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند الان انتخاب ها گرفته شده است.

امیر عطابخش (مدیرعامل تجهیزات گلف پیکان):

ممکن است در زمان ریاست عزیزی خادم، مدیرعامل تجهیزات گلف پیکان نبودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانم نظری در خصوص عملکردش بدهم؛ ولی اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است فدراسیون فوتبال توسط ماجدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت رئیسه اداره می‌شود مسیر درستی را طی می‌تدریجی. در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است در ماجرای مشهد هم بزرگنمایی {بوده است}. باقی مانده است در خصوص اینکه چه رایی در مجمع بدهم به مخلوط‌بندی نرسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصولاً بازرسی کنم. در واقع باید همراه خود هیئت مدیره تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دانش جمعی رایی را بدهیم کدام ممکن است باعث پیشرفت فوتبال ملت شود.

صمد نوتاش (رئیس هیئت فوتبال اردبیل):

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عزیزی خادم را عزل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب باید در مجمع مورد بازرسی قرار بگیرد. هر تصمیمی کدام ممکن است مجمع بگیرد باید اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شرایط ظریف کارکنان سراسری فوتبال کدام ممکن است در آستانه حضور در جام جهانی قرار دارد باید هم مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم رسانه به این انتخاب احترام بگذارند به همان اندازه استراحت به فوتبال ایران بازگردد.

علی طاهری (رئیس هیئت فوتبال اصفهان):

ممکن است به همان اندازه صحبت‌های ۲ طرف را نشنوم نمی‌توانم تذکر خودم را بگویم؛ ولی قطعا هر تصمیمی کدام ممکن است گرفته شود به نفع قوتبال ایران {خواهد بود}.

حسن اسپرسو‌چی (رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی):

انجام عزیزی خادم برتر بود. او توانست کارکنان سراسری کدام ممکن است اصلا احتمال صعود نداشته را همراه خود امکانات درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شخصی با بیرون دغدغه پولی راهی جام جهانی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کاری عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سراسری بانوان نیز ما توانست به سادگی به جام ملت‌ها صعود تدریجی.

فریدون اصفهانیان (رئیس هیئت فوتبال زنجان):

حتما هیئت ریئسه فدراسیون باید توضیحات قانع کننده داشته باشد کدام ممکن است این اتفاقات را رقم زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزی خادم را عزل لحظه ای کرده است. اگر با بیرون علت تصمیمی مثل انتخاب برای ورزشی کارکنان سراسری در مشهد گرفته باشد واقعا باید پیگیری مورد نیاز انجام شود. چرا استادیوم آزادی همراه خود پتانسیل ها خوشایند میزبان نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی به مشهد برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اتفاق‌ها رخ دهد. انجام خادم در کل ۹ ماه حضورش فوق العاده خوشایند بود. اینکه آموزش داده شده است شد به طور مثال فلانی چه مقدار حقوق بدست آمده کرده نظری ندارم. باید دید خواه یا نه مدارکی {در این} خصوص موجود است هر دو خیر.

سید حسین زرگر (رئیس هیئت فوتبال سمنان):

نظری {در این} خصوص نمی‌دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید مجمعی کدام ممکن است خودش عزیزی خادم را محدوده کرده همراه خود ملاحظه به توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارکی کدام ممکن است حاضر می‌شود چه تصمیمی می‌گیرد؛ ولی در سال جام جهانی همه اهالی فوتبال باید بازو توسط دست هم دهند به همان اندازه شرایط مورد نیاز برای کارکنان سراسری فراهم شود.