ایرانی ها از کدام موتور جستجو استفاده می کنند؟


گوگل در مقایسه با سایر موتورهای جستجو در بین ایرانیان محبوب ترین موتور جستجو است.
طبق گزارش ComaPress، آمارهای وب سایت StatCounter نشان می دهد که از ده هزار کاربر ایرانی، ۹۹۶۱ نفر در سال گذشته از گوگل استفاده کرده اند. دومین موتور جستجوی مورد استفاده ایرانیان بینگ است که از هر ۱۰۰۰۰ کاربر ۳۱ نفر به آن دسترسی دارند.
از هر ۱۰۰۰۰ کاربر، ۵ نفر از Yahoo، ۱ ​​Dakudakogo، ۱ Yandex و ۱ Petal Search بازدید می کنند. Petal Search یک موتور جستجو است که توسط هواوی پشتیبانی می شود.

موتور جستجوی محبوب برای کاربران موبایل چیست؟
از هر ۱۰۰۰۰ کاربر تلفن همراه در ایران، ۹۹۰۰ نفر از گوگل بازدید می کنند. ۴ نفر از بینگ، ۳ نفر از یاهو، ۱ نفر از داکوداکوگو و ۱ نفر از جستجوی گلبرگ استفاده می کنند.
از هر ۱۰۰۰۰ کاربر رایانه خانگی، ۹۸۲۱ نفر از Google بازدید می کنند. ۱۶۰ نفر از Bing، ۱۲ نفر از یاهو، ۲ نفر از Yandex، ۲ نفر از Dakudakogo و یک نفر از جستجوی گلبرگ استفاده می کنند.
در میان کاربران تبلت مشابه است. از هر ۱۰۰۰۰ کاربر، ۹۹۸۶ نفر از گوگل، ۶ نفر از یاهو، ۴ نفر بینگ، ۳ یاندکس و ۱ داکوداکو استفاده می کنند.

انتهای پیام/

در ارتباط با: گوگل

برای دسترسی سریعتر: