اینفوگرافیک/ افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شش سال اخیر – خبر خوب


آمارهای منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در هر دو بخش، قیمت مسکن و اجاره بها از سال ۱۳۹۵ به شدت افزایش یافته و در شش سال گذشته به ۱۴۰۰ واحد رسیده است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۵، ۴ میلیون بوده است. و ۳۷۲ هزار تومان و با رشد قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسید. متوسط ​​اجاره بهای هر مترمربع یک واحد مسکونی در تهران در همین بازه های زمانی به ترتیب از ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت. از سوی دیگر شاخص خرید مسکن که در سال ۹۹ به بیش از ۳۲ رسید نیز به شدت کاهش یافت.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع اطلاعات: وزارت راه و شهرسازی