بروزترین tp-date شرایط بازدید به مالزی گفتن شد / گشت و گذار کوالالامپور بهار ۱۴۰۱


مقامات مالزی آخر مرزهای این ملت را به روی مسافران خارجی باز کرد.
به گزارش کاماپرس، همراه خود ملاحظه به باز شدن مرزهای ملت مالزی، اجتناب کرده اند ابتدای ماه میلادی جاری پروازهای مستقیم میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوالالامپور برقرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ هفته خوب پرواز میان این ۲ پایتخت جریان دارد. طبق شنیده‌ها اجتناب کرده اند تعدادی از روز بلند مدت این پرواز به صورت هفتگی انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه خوب هواپیما بین ۲ ملت پرواز می‌تنبل.

آژانس لیاناپرواز شناخته شده به عنوان مجری تخصصی تورهای مالزی کدام ممکن است سابقه تمدید شده در ارایه شرکت ها به مسافران ایرانی دارد، ساعت شب قبلی دانش جدیدی اجتناب کرده اند شرایط بازدید به این مکان تعطیلات زیبای واقع در آسیای جنوبشرقی چاپ شده کرد. بنابه گفتن کیا مس‌کالا سرپرست بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا لیاناپرواز، مسافرانی کدام ممکن است واکسن کرونا را بدست آمده کرده‌اند، می‌توانند با بیرون اولویت به مالزی بازدید کنند.
سایر دانش درمورد به شرایط بازدید به مالزی به رئوس مطالب زیر است:
* در بدو ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف استراحتگاه اجتناب کرده اند مسافران بررسی کرونا گرفته می‌شود. پاسخ این است بررسی‌ها طی ۴ الی ۵ ساعت گفتن می‌شود.
* خوب روز قبل از امروز اجتناب کرده اند یادآور تهران نیز اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بالای هفت سال، یک بار دیگر بررسی کرونا گرفته می‌شود.
* مقامات مالزی ورود {افرادی که} ۳ دز واکسن سینوفارم، هر دو ۲ دز واکنس آسترازنکا هر دو فایزر، هر دو خوب دوز واکسن جانسون را بدست آمده کرده‌اند، به ناخوشایند این ملت آزاد گفتن کرده است.
* افرادی که واکسن نزده‌اند هر دو مناسب واکسینه نشده‌اند، پس اجتناب کرده اند حق ورود به مالزی راهی قرنطینه می‌شوند. به مسافران تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی‌شود کدام ممکن است با بیرون تزریق واکسن به مالزی بازدید کنند؛ چراکه {در این} صورت ناچار هستند چندین روز را همراه خود قیمت خصوصی‌شان در استراحتگاه قرنطینه باشند.
* افرادی که طی شصت روز قبل از امروز اجتناب کرده اند بازدید به مالزی کرونا گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون افزایش یافته‌اند، در صورت ارایه مدارک اصلی پزشکی می‌توانند با بیرون واکسن راهی این ملت شوند. بعد از همه آنها نیاز دارند بررسی RTK را انجام دهند.
* مسافران باید خوب اپلیکیشن مخصوص مقامات مالزی را روی گوشی خودشان نصب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش درمورد به سلامت‌شان را اجتناب کرده اند طریق این اپلیکیشن اضافه کردن کنند.
* بیمه مسافرتی بازدید به مالزی به همان اندازه سقف ۲۰ هزار دلار را محافظت می‌دهد. چنانچه مسافران در کل بازدید فرد مبتلا شوند، می‌توانند پس اجتناب کرده اند یادآور ایران همراه خود ارایه مدارک اصلی، قیمت معامله با را اجتناب کرده اند بیمه‌گزار بدست آمده کنند.
* {افرادی که} در مالزی به کرونا از رنج می برند هر دو بررسی آنها پس اجتناب کرده اند درگاه به مالزی سازنده شود، راهی قرنطینه می‌شوند. قیمت قرنطینه را بیمه‌گزار تیز کردن می‌تنبل.
* قیمت نوبت اول بررسی کرونا کدام ممکن است در بدو ورود گرفته می‌شود، روی گشت و گذار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به تیز کردن توسط مسافر نیست با این حال قیمت دومین بررسی کدام ممکن است خوب رزو در گذشته اجتناب کرده اند بازگشت اجتناب کرده اند مسافر گرفته می‌شود، بر عهده شخصی اوست.

گشت و گذار مالزی ۱۴۰۱ برای ادغام کردن چه خدماتی است:
اقامت در استراحتگاه به در کنار صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
پرواز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت
بیمه مسافرتی به همان اندازه سقف ۲۰ هزار دلار
خوب عدد سیم‌مقوا به ازای هر اتاق استراحتگاه
خوب نوبت گشت شهری

ملت مالزی {به دلیل} شخصیت انصافاً، سرعت بالای انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این از گرفتن اشتراکات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی همراه خود ایران، یکی اجتناب کرده اند مقاصد جالب برای مسافران ایرانی است. چنانچه غیر مستقیم هستید در ماه‌های جلو به این ملت انصافاً بازدید کنید، می‌توانید اجتناب کرده اند توصیه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها آژانس لیاناپرواز بهره‌مند شوید. لیاناپرواز این امکان را دارد کدام ممکن است گشت و گذار مالزی را همراه خود گشت و گذار سنگاپور تلفیق تنبل به همان اندازه مسافرانی کدام ممکن است به جنوبشرق آسیا بازدید می‌کنند، بتوانند در یک واحد بازدید اجتناب کرده اند ۲ ملت روبه‌انبساط دیدن کنند.
انتهای پیام

مرتبط همراه خود : آژانس گردشگری لیانا پرواز

برای ورود فوری‌تر: