برچسب تغذیه روی کیسه جو خشک نشان می دهد که 1/2 فنجان از 12 گرم فیبر. آیا این زمان برای خشک شدن از قبل آماده شده است یا بعد از پخت؟برچسب تغذیه روی کیسه جو خشک می گوید: 1/2 فنجان 12 گرم فیبر را تأمین می کند.

من 1/4 فنجان جو خشک را در آب جوشاندم و به 1 فنجان رسید

آیا 6 گرم فیبر یا 24 گرم فیبر به من می دهد؟

ارسال شده توسط / u / lobster455
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید