بعد از مصرف پوسته پسیلیوم چقدر باید منتظر غذا بمانیم؟بعد از نوشیدن پوست سایلیوم ، چه مدت توصیه می شود قبل از غذا صبر کنید؟ پس از همه ، من تعجب می کنم که آیا پوسته psil در هضم و جذب مواد مغذی و مکمل ها در صورت مصرف بیش از حد تأثیر می گذارد.

هر کمکی قابل قدردانی است!

ارسال شده توسط / u / solsticeretouch
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید