به من اطلاعات تغذیه ای درباره حباب های برنج و حلقه های میوه کوکو بدهید: تغذیه


متأسفم اگر “اطلاعاتی به من بدهید” منفی است ، اما من می خواهم اطلاعاتی در مورد میزان سالم و مغذی بودن آنها در مقایسه با یکدیگر داشته باشم وقتی به رتبه ستاره در استرالیا نگاه کردم ، آنها 2.2 و 3 بودند ، برخی می توانند مرا پر کنند در مورد تفاوت بین این محصولات؟

-بسیار قدردانی

دیدگاهتان را بنویسید