تطبیق تخم مرغ با کبریت (فیلم)


برخی از آزمایش ها با وجود اینکه ریشه علمی دارند، گاهی اوقات برای تفریح ​​و اجرا انجام می شوند، بنابراین بهتر است با رعایت کامل نکات ایمنی با متخصصین انجام شود. تطبیق تخم مرغ با کبریت نیز یکی از آن تست هایی است که بیشتر برای سرگرمی انجام می شود و سعی نکنید آن را در خانه، مدرسه یا هر جایی که تجهیزات ایمنی خاصی وجود ندارد انجام دهید. در زیر ویدیویی را مشاهده خواهید کرد که نشان می دهد چگونه می توان حرارت کافی برای نصف کردن تخم مرغ با تعداد زیادی کبریت بدست آورد.

برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. از جانب اینجا وارد.

برای دسترسی سریعتر: