تغذیه دانه چیا: تغذیه


دوستان، نمی دانم آیا این یک سوال احمقانه است یا خیر. همه ما در مورد می دانیم دانههای چیا و ارزش غذایی آن اغلب، دانههای چیا تولید شده در آمریکای مرکزی یا جنوبی با این حال ، هند یا آسیای جنوبی نیز در لیست تولید کننده محصولات قرار دارند chiasبه س Myال من این است که آیا تفاوت رژیم غذایی به دلیل تنوع ریشه های کشور وجود دارد؟ لطفا منو روشن کنید متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید