تفاوت بین کمبود ثابت + کم کالری در مقایسه با فاصله کمبود کالری بالا چیست: تغذیه


تفاوتها و تغییرات فیزیکی / متابولیکی / رفتاری بین کسری کالری ثابت اما کوچک (مثلاً 30 کیلوکالری در روز) در مقایسه با فواصل کمبود شدید انرژی (800 کیلو کالری هر 4 روز به مدت 30 روز) صحبت کردن) در مورد روزه) (~ 0 کیلو کالری در روز) ، اما فقط به میزان قابل توجهی کمتر از کل انرژی مورد نیاز / d)

چه راهی مطلوب از طرف متخصصان تغذیه خواهد بود. آیا تبادل نظر وجود دارد؟ یا شاید فقط به ترجیحات شخصی بستگی دارد؟

فقط هر گونه کمک علمی (علمی) از علاقه انتظار می رود 🙂

دیدگاهتان را بنویسید