حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یافت / حداقل حقوق بازنشستگان: ۵.۵ میلیون تومان – خبر خوشحداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یافت / حداقل حقوق مستمری: ۵.۵ میلیون تومان – پایگاه خبری خوش – خبر خوب
حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی 57 درصد افزایش یافت / حداقل دستمزد مستمری بگیران: 5.5 میلیون تومانزمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ – ۰۴:۴۳

بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی سالانه به تصویب هیات وزیران می رسد تا حداقل مستمری بگیران حداقل دستمزد مصوب همان سال را دریافت کنند. کارگران

بر اساس مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد: در خصوص حداقل دستمزد مستمری بگیران، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان خانواده سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون اساسی کشور . قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. در مورد مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر اشخاصی که مستمری آنها به نسبت سنوات پرداخت بیمه تعیین شده است به همان نسبت و بر اساس آن آیین نامه افزایش می یابد.

همچنین بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص انواع صندوق های بازنشستگی (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و هماهنگی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی برای این گروه. از ذینفعانی که دریافت کردند. برای کمک به زنده ماندن بازنشستگان بالاتر از حداقل، ۶۵۰ هزار تومان (سقف ماهانه ۱۰ میلیون تومان) علاوه بر ده درصد برتر پرداخت می شود.


خبر خوب خبر خوب بازنشستگان خبر خوب خبر خوب خبر خوب خبر خوب خبر خوب سازمان تامین اجتماعی استثنائات حق بیمه


ایکس

این مطالب را نیز بررسی کنید!
علی کاظم زاده در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا در خصوص میزان استفاده کاربران …