درخواست حفظ و مدیریت بازار سرپوشیده شهر اراک


درخواست حفظ و مدیریت بازار سرپوشیده شهر اراک

گزارش کردن گلو کمپینی با عنوان «درخواست حفظ و مدیریت بازار سرپوشیده اراک» راه اندازی شده است.

در متن این کمپین خطاب به استاندار استان مرکزی آمده است:

«اهمیت موقعیت تاریخی و اجتماعی شهر اراک در استان مرکزی و کشور بر کسی پوشیده نیست.

امروزه گردشگری یکی از محورهای مهم توسعه و پیشرفت اقتصادی شهرها می باشد.

متأسفانه در حفظ آثار تاریخی منطقه بی توجهی های زیادی صورت گرفته و بسیاری از بافت تاریخی شهرستان های استان به ویژه شهر اراک و ساختار منحصر به فرد بازار سرپوشیده آسیب دیده است.

بازار اراک یکی از معدود جاذبه های گردشگری باقی مانده از این شهر است که به دلیل عدم توجه و شاید نبود بهره بردار معین در حال تخریب و تخریب است.

از جناب محترم انتظار می رود حسب مسئولیت خود نسبت به حفظ این اثر و سایر آثار تاریخی اهتمام فوری و ضروری داشته باشید و با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری و سایر نهادها این اثر تاریخی را به نحو شایسته ای مرمت و بازسازی نمایید. پس از آن با تعیین یک فرد مسئول، محیط نگهداری مناسب را برای آن فراهم کنید.

کاروانسرای قدیمی چسبیده به بازار سرپوشیده اراک که به بازار متصل است و بخشی از بافت تاریخی بازار محسوب می‌شود، نیازمند توجه عاجل است.

برای ثبت نام در این کمپین به این لینک مراجعه کنید.

درخواست بررسی وضعیت جاده اراک ازنا

الزامات مقابله با آلودگی هوای شهر شیراز

برای مشاهده سایر کمپین ها و حمایت از آنها روی این لینک کلیک کنید.

انتهای پیام

ایرانی ها چه دغدغه هایی دارند؟
اینجا را ببین