در اقامت خیلی اضافه وزن‌ها چه می‌گذرد؟ | وقتی حق آسان‌ترین محدوده‌ها را هم نداری | {در این} ویترین جایی برای اضافه وزن‌ها نیست – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند همشهری وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، در صورت شما بار رنجی را به دوش بکشید، تقریبا اجتناب کرده اند محالات بالقوه است کدام ممکن است بتوانید در گروه‌ای غریبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند روی به نظر می رسد همراه درد درونی‌تان را پیدا کنید. با این حال این برای خیلی اضافه وزن‌ها در کسری اجتناب کرده اند ثانیه اتفاق می‌افتد. آنها در بین خودشان صفحه بحث مخفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامرئی اجتناب کرده اند جنس همدلی دارند. آنها برخلاف گروه‌ای کدام ممکن است مصرانه مطابقت اندام را گفتن می‌تدریجی همراه خود نگاهی خریدارانه همدیگر را برانداز می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به دوم «می‌دانم چه دردی می‌کشی» خاصی در توجه‌هایشان موج می‌زند! خیلی‌ها می‌گویند اضافه وزن‌ها مهربان هستند. هزار بار این جمله را مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بار محض رضای کنکاش در واقعیت، کلاه‌مان را قاضی نکردیم کدام ممکن است این مهربانی دسته جمعی اجتناب کرده اند مکان می‌آید.

اضافه وزن‌ها در پیشرفته همراه خود سطح ضعفی عظیم اقامت می‌کنند. متهم به بی‌ارادگی هستند. چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست انتخاب کردن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستش را بخواهید همین خیلی مهربان بودنشان کدام ممکن است دهان به دهان می‌چرخد را هم گروه ای کدام ممکن است چندان خبری اجتناب کرده اند مبارزه کردن هایشان ندارد به آنها تحمیل کرده است.

در گزارش جلو گوش شنوای قربانیان به مشکلات وزنی مفرط شدیم. شبیه به هایی کدام ممکن است اقامت خیلی شان به خاطر طعنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلامی حتی سهوی اجتناب کرده اند ما دانستن درباره ظاهرشان تغییر به جنگی ابدی همراه خود شخصی شده است.

اقامت «خیلی اضافه وزن‌ها» پر است اجتناب کرده اند روایت‌های تاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفتی کدام ممکن است نمی‌دانی آنها را به شوخی برگزار کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کنارشان رد شوی هر دو این کدام ممکن است پا سست کنی به همذات پنداری. معین ۴۳ ساله است. حالا در یک واحد کارگاه آبکاری لوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیینات برنجی کار می‌تدریجی. با این حال در اولین روایتش اعتراف می‌تدریجی کدام ممکن است به خاطر مشکلات وزنی حرفه مورد کنجکاوی اش را اجتناب کرده اند انگشت داده است. اولش در نظر گرفته شده کردیم در دفتر ایرادی متوجه فعالیتش شده است با این حال ماجرا عامل عکس بود: «اول صبح بلند شدن برای بسیاری آدم‌ها ناخوشایند است برای ما اضافه وزن‌ها عذاب. {اضافه وزن} رفتار ما را تدریجی می‌تدریجی. برای همین است دیر یا زود اوج کار حاضر شدن خوب مشکل هر روزه است.»

معین می‌گوید {به دلیل} مشکلات وزنی قید استفاده اجتناب کرده اند خودرو را زده است: «ممکن است باید در یک واحد ایستگاه میانی اجتناب کرده اند مبدا به همان اندازه مکان تعطیلات سفر اتوبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترو می شدم. در آن ساعت صبح برای آدم‌های خیلی از لاغر هم به سختی جایی در واگن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای محدود اتوبوس‌ها پیدا می‌شد. تخصص‌های بدی اجتناب کرده اند وسایل بار نهایی دارم. برای همین است اجتناب کرده اند تاکسی استفاده می‌کردم.»

معین می‌گوید در سال ۹۳  {هر روز} راس ساعت ۸ صبح باید خودش را اجتناب کرده اند سلسبیل به مرزداران می‌رسانده، با این حال خوب قیمت فایده کردن سرانگشتی باعث شده قید کار مورد کنجکاوی‌اش را بزند: «هر تاکسی جلوی پای ممکن است ترمز می‌کرد اجتناب کرده اند پیش صندلی جدا نیروی محرک‌اش اشغال شده بود. به اجبار عقب تاکسی سفر می‌شدم. گاهی نیروی محرک همراه خود برانداز کردن هیکل ممکن است همراه خود صدای بلند ادعا می‌کرد کدام ممکن است اگر کرایه ۲ نفر را حساب می‌کنم می‌توانم سفر شوم. توده ها پیش به اینجا رسید کدام ممکن است نیروی محرک‌ای غریبه به خاطر این کدام ممکن است مرا سفر تدریجی اجتناب کرده اند نفر جلویی کدام ممکن است غریبه‌ای تولید دیگری بود خواهش می کرد کدام ممکن است جایش را به ممکن است بدهد. بعضی‌ها همراه خود نگرانی قبول می‌کردند. خیلی‌ها نگاهی همراه خود ترحم داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرانی هم بودند کدام ممکن است اجتناب کرده اند جایشان تکان نمی‌خوردند. کار به جایی رسید کدام ممکن است همراه خود کرایه‌های دوبل سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند آن حقوق ناچیز عایدی چندانی به ممکن است نمی‌رسید. پس اندازی هم نداشتم کدام ممکن است بتوانم خوردوی خصوصی داشته باشم. برای همین است آن نقطه قید کار مورد کنجکاوی‌ام را زدم.»

خوب آینه پر اجتناب کرده اند سطح نقطه ضعف!

«ادراک کنید خودمان می‌دانیم کدام ممکن است چقدر چاقیم. می‌دانیم {اضافه وزن} آن هم به این تعیین کنید افراطی مادر همه بیماری‌هاست. چرا در نظر گرفته شده می‌کنید مثل خواهید کرد نمی‌دانیم چای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجبیل چربی‌سوز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلان حرکت جراحی لاغری نتیجه چشمگیری داشته است؟» «نیره صالحی» حرف‌هایش را همراه خود این پرس و جو ها آغاز می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید مدت‌هاست وقت حضور در گروه مورد توجه قرار گرفت دیگران را به تعیین کنید آینه‌ای می‌بیند کدام ممکن است تمایل دارد به او یادآوری تدریجی کدام ممکن است چقدر اضافه وزن است: «همه آدم ها سطح نقطه ضعف های متعددی دارند کدام ممکن است دیگران اجتناب کرده اند آن بی خبر هستند. به سختی سطح نقطه ضعف کسی به طور ابدی در به نظر می رسد او پیداست. بالقوه است اطلاع دهید معلولیت بدنی هم {در این} دسته قرار خواهد گرفت. با این حال یادمان باشد کدام ممکن است معلولان گران قیمت نمی‌خواهند این شرایط را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند سطح نقطه ضعف جسمانی شان انتخابی نیست. این مناسب شبیه به سطح ای است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود دیگران اجازه انتخاب کردن دانستن درباره اضافه وزن ها را به خودشان بدهند. چون اجتناب کرده اند تذکر خیلی ها اضافه وزن ها عده‌ای اجتناب کرده اند بی نیاز‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معده چران ترین آدم ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده خودشان است کدام ممکن است این طور باشند. پس {در این} شرایط همین دیگران همراه خود نگاهی ملامت بار آینه‌ای می شوند کدام ممکن است ما سطح نقطه ضعف مان را در آن ببینیم.»

نیره اجتناب کرده اند آن دسته قربانیان به مشکلات وزنی مفرط است کدام ممکن است به همان اندازه زایمان دومین فرزندش اندامی روزمره داشته است: «بعد اجتناب کرده اند زایمان بسیاری از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام بیماری به سراغم آمدند. داروهای کورتون‌دار استفاده کردم. فاصله‌های تمدید شده اجتناب کرده اند مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تحرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخوری عصبی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنید در آن شرایط دلداری دیگران اجتناب کرده اند چه جنسی بود؟ اطرافیان مدام به ممکن است می گفتند بلند شو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت ات را مخلوط کن. اگر همین طوری پیش بروی همسرت ترکت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌رود. قلبم می‌شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی سرخورده می‌شدم.»

ممکن است قهرمان رژیم‌های شکست خورده‌ام

مشکلات وزنی اجتناب کرده اند آن مقوله‌هایی است کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند بدو تولد همراه خود کسی عجین باشد بخشی اجتناب کرده اند هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات کودکی او را اشغال می‌تدریجی. «رهام ثقفی» روایت‌هایی اجتناب کرده اند حسرت های کودکی‌اش برای‌مان می‌گوید: «اجتناب کرده اند وقتی به یاد دارم دچار مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} بودم. بخشی اجتناب کرده اند این مشکلات وزنی به ژنتیک ارتباط داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب اوج آن به مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت نادرست گره می‌خورد. وقتی سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی کمتری داری مستقیما نمی شنوی کدام ممکن است اضافه وزن هستی. دیگران باید را تپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپر می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همین مشکلات وزنی بومی برای سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی می‌شود.» با این حال اجتناب کرده اند سنی به بعد کدام ممکن است پای نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم های جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز به میان می آید تولید دیگری خبری اجتناب کرده اند این الفاظ به سختی مهربان تر نیست: «مشکلات وزنی در کودکی باعث تحمیل محدودیت های کمتری می‌شد. یادم هست وقتی قرار به کولی تکل کودک‌ها اجتناب کرده اند بزرگترها می‌شد همه وقت ممکن است را جا می‌انداختند، چون اگر کسی هم توان این را داشت کدام ممکن است ممکن است را به هوا بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرا روی کولش سفر تدریجی حتما بعدش خوب کمردرد به خودش بدهکار می‌شد. خوب بار هم به شهر تفریحی گذشت بودیم. همه همکلاسی هایم سفر ماشین های کوبنده شدند. با این حال متصدی تفریحی جلوی ممکن است را گرفت. پرسید تعدادی از کیلو هستی؟ شوکه شدم. بقیه داشتند ما را مورد توجه قرار گرفت می‌کردند. اصلا نمی‌دانستم تعدادی از کیلو هستم. یادم هست برای ممکن است پول ۲ بلیط را دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرط این کدام ممکن است کسی کنارم ننشیند قبول کردند سفر آن ماشین ها شوم.»

انگار قرار نیست حسرت‌های خیلی اضافه وزن‌ها زمانی به اتمام برسد. خوب جهان کمر بسته به همان اندازه به آنها بگوید کدام ممکن است به همان اندازه چه ابعاد وحشتناک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدون در نظر گرفتن زودتر ذهنی به فعلی شخصی بکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکانی به هیکل مبارک بدهند: «۱۲ مفید بود کدام ممکن است برای اولین بار انتخاب به رعایت خوب رژیم غذایی تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل شکست های پی در پی ممکن است اجتناب کرده اند شبیه به سال ها آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همین در امروز هم یکپارچه پیدا کرد. وقتی غریبه‌ای هر دو فامیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی کدام ممکن است چندان همراه خود او دستی نیستم با بیرون هیچ تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبتی آغاز به راه اندازی شد رژیم های غذایی به ممکن است می‌تدریجی می‌خواهم شبیه به دوم داد بزنم کدام ممکن است ممکن است قهرمانم رژیم های شکست خورده‌ام به همان اندازه اما علاوه بر این دوم‌ای ممکن است را به فعلی خودم بگذارند. ممکن است ادعای بی تأثیر بودن این رژیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی را ندارم. با این حال عده ای {در این} کار سودآور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن کم می کنند با این حال بسیار زیاد تولید دیگری توان به خودت را پیدا کن رساندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه تکل اجتناب کرده اند آن را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف نمی شود کدام ممکن است مدام این شکست را به او یادآوری کنند. مثل این {می ماند} کدام ممکن است اطلاعات آموزی تعدادی از سال در کنکور رد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران مدام به محض این کدام ممکن است او را می بینند به او یادآوری کنند کدام ممکن است چون فلان مبحث درسی را مناسب نخوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بیشتری نکرده نا سودآور {بوده است}. به همین ابعاد غریب!»

در زندگی خیلی چاق‌ها چه می‌گذرد؟ | وقتی حق ساده‌ترین انتخاب‌ها را هم نداری | در این ویترین جایی برای چاق‌ها نیست

{در این} ویترین جایی برای اضافه وزن‌ها نیست

عاطفه همراه خود محاسبه توده چربی هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت معمول بین قد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنش حدود ۳۰ کیلو افزایش وزن دارد. چیزی کدام ممکن است به قول خودش برای خیلی اجتناب کرده اند خانم‌ها نوک حس خوشایند از گرفتن به شخصی است: «باقی مانده است کدام ممکن است باقی مانده است است مشکلات وزنی در آقایان چندان شدید گرفته نمی‌شود، با این حال اگر خانمی {اضافه وزن} زیادی داشته باشد باید بار ملامت های بیشتری  را به دوش بکشد.» عاطفه می گوید خیلی ها نمی دانند کدام ممکن است همراه خود هیکل های روزمره شان دارند در رویای ما اقامت می کنند: «شبیه به طور کدام ممکن است رویای خوب آدم نابینا اینجا است کدام ممکن است زمانی تخیل و پیش بینی اش را به انگشت بیاورد رویای ما خیلی اضافه وزن ها هم اینجا است کدام ممکن است خوب روز اجتناب کرده اند خواب بیدار شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم اجتناب کرده اند شر چربی های اضافه هیکل مان خلاص شده ایم. شاید همراه خود گوش دادن به این حرف ممکن است اطلاع دهید خب جانت در بیاید برو رژیم بگیر، بازی کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر شو با این حال ادراک کنید اگر به این سادگی بود عکس مشکلات وزنی روی پایین باقی نمی‌ماند.»

مشکلات وزنی‌ات را سه طلاقه کن!

عاطفه اجتناب کرده اند دنیای مد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش متنفر است. او می‌گوید هر وقت هم خواهند آدم مشکلات وزنی را آرم بدهند ۶ ماه قبلش را می بینیم کدام ممکن است همراه خود لباس سایز خیلی بالا کدام ممکن است همچنان برایش خوب است عکس گرفته، بعد بلافاصله شبیه به خانم هر دو آقا را می بینیم کدام ممکن است به پیشنهاد هایی اجتناب کرده اند گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا همین صنعت فروش (مثلا صرفا استفاده اجتناب کرده اند خوب دمنوشی کدام ممکن است معلوم نیست چه ترکیباتی دارد) حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض ۶ ماه مشکلات وزنی را سه طلاقه کرده است. نمی‌گویم نمی شود از لاغر شد، حرفم که نخواهد شد. آرزو می کنم بگویم این به نظر می رسد برای ما هم خوشایند نیست. توده ها {برای تغییر} آن امتحان شده کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب جزو ناموفق ها بوده ایم. پس مدام به ما نگویید کدام ممکن است تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلانی هم توانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید هم می توانی سه سوته مشکلات وزنی ات را سه طلاقه کنی!»

جراحی‌هایی به هزینه جان

عاطفه حالا به قاب ۱۱۰ کیلو رسیده است می‌گوید به ابعاد خوب متخصص اجتناب کرده اند جراحی‌های لاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آن ها می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه همه اینها جراحی های مضر را در دوستانش بیانیه کرده است: «اگر بگویم {به سمت} انجام این جراحی ها نرفته‌ام دروغ مشاوره‌ام. تا حد زیادی ما اضافه وزن ها تخلیه اجتناب کرده اند انتخاب کردن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگ زنی ها در جستجوی شروعی یک بار دیگر هستیم. مثل افرادی که وابستگی داشته اند می خواهیم به یکباره مشکلات وزنی را جدا بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدش بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم را شدید تر بگیریم. با این حال همین راهی کدام ممکن است به به نظر می رسد به راحتی در دسترس است است برای خودش مسیر پر چالشی دارد کدام ممکن است نخستین آنها اولویت اجتناب کرده اند مشکلات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی‌اش صرف قیمت‌های هنگفتی کدام ممکن است معلوم هم نیست نتیجه بخش باشد.»

حرکت جراحی بای پس شکم، اسلیو شکم، باندینگ شکمی، گاسترکتومی، بای پس روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت لیپوماتیک تنها بسیار زیاد اجتناب کرده اند جراحی هایی بوده اند کدام ممکن است عاطفه به همان اندازه خوب قدمی آنها گذشت است: «عفونت، خونریزی های از حداکثر، فاصله های نقاهت پر درد، هیکل هایی کدام ممکن است انصافاً نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده چربی اجتناب کرده اند آن ها خارج شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد بعد از همه ادای احترام به مشکلات وزنی برخی اجتناب کرده اند دوستانم پس اجتناب کرده اند این جراحی ها در پایان ممکن است را به این نتیجه رساند کدام ممکن است این راه ها برای ممکن است ساخته نشده اند.»

 انگیزه‌هایی کدام ممکن است می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌الگو

معلم‌اش می‌گوید یکی اجتناب کرده اند تدریجی‌قدم ترین شاگردانش است. همراه خود ۱۲۸ کیلو وزن به او مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا همراه خود سه نوبت ورزش ۲ ساعته در هفته در جاری وزن کاهش است. سارا اعتراف می‌تدریجی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این وابستگی را تخصص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج بزنگاه خودش را نجات داده است: «جدا روبرو شدن همراه خود مشکلات وزنی چندان کار راحتی نیست. ترس اجتناب کرده اند انتخاب کردن شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به این حرف ها کدام ممکن است چرا به در نظر گرفته شده بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه‌ات نیستی باعث شد اجتناب کرده اند مخلوط های خانوادگی، فامیلی، همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان فضا بگیرم. خیلی زود تغییر به ۱ آدم افسرده همراه خود مشکلات وزنی مفرط شدم. تنهایی خوب جورهایی دشمن آدمیزاد است. در همین نا امیدی‌ها به وابستگی رو آوردم. بلعیدن قرص‌های مخدربه بهانه از لاغر شدن تنها چیزی بود کدام ممکن است باعث می شد فراموش کنم به همان اندازه چه ابعاد همراه خود معمول ها فضا دارم. یادم برود کدام ممکن است به مغازه های زیادی اوج زده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباسی کدام ممکن است ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ابعاد‌ام باشد را پیدا نکرده‌ام.»

وقتی حق آسان‌ترین محدوده‌ها را هم نداری

سارا می‌گوید اضافه وزن ها در خیلی اجتناب کرده اند جاها امکان محدوده ندارند: «غم انگیزترین نیمه ماجرا اینجا است کدام ممکن است دیگران حتی اجازه نمی‌دهند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن ها پرس و جو کنی. خوب بار همراه خود مخلوط دوستان به کافه‌ای گذشت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا صندلی‌ها اجتناب کرده اند حد استاندارد مخلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور تر بودند. تعدادی از دقیقه‌ای این پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن پا شدم به همان اندازه رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ممکن است صندلی محکم تری آوردند. باقی مانده است سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت تمسخر آمیز اطرافیان یادم نرفته است. خوب بار هم برای گرفتن لباس به مغازه‌ای رفتم. لباسی را آرم فروشنده دادم. یعنی ساده ردیابی کرده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است عبارت ای نگفته بودم کدام ممکن است همراه خود سرگرم کننده تمسخر آمیزی ممکن است را برانداز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد لباسی برای سایز خواهید کرد نداریم.»

گاهی همین طعنه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی ها انگیزه ای {برای شروع} تبدیل می شود: «ممکن است توده ها همراه خود لجبازی اقدام به تکل رژیم های دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طاقت فرسا} کرده ام. با این حال الان حس می کنم چون همراه خود لجبازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی کینه {بوده است} سودآور نشده ام. الان ۲ سال است کدام ممکن است همراه خود این مشکلات وزنی جدا آمده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته اجتناب کرده اند شر آن خلاص شوم. کار راحتی نیست. باید سرت را بیندازی زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودت را بکنی. انگیزه های زیادی برای اضافه وزن ها {وجود ندارد}. خیلی اجتناب کرده اند آن ها موقتی هستند. تنها همراه خود صلح داخل است کدام ممکن است تبدیل می شود تنظیم تحمیل کرد.»

در زندگی خیلی چاق‌ها چه می‌گذرد؟ | وقتی حق ساده‌ترین انتخاب‌ها را هم نداری | در این ویترین جایی برای چاق‌ها نیست

مدام گوشزد می‌کنم ساده مجاز به ارزیابی همراه خود شخصی زودتر‌شان هستند

بیش اجتناب کرده اند ۸ سال است کدام ممکن است همراه خود گروه خیلی اضافه وزن ها اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دارد. «نسرین زهیری» معلم فیتنس، پیلاتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به فعلی معلم شخصی خانم های متعددی بوده کدام ممکن است به مشکلات وزنی مفرط مبتلا بوده‌اند. زهیری اجتناب کرده اند سختی‌های حضور اضافه وزن‌ها در تجهیزات گلف‌های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازی می‌گوید: «کار آسان‌ای کدام ممکن است ما انجام می‌دهیم برای آن ها عذاب است. ما در بدو حق ورود به تجهیزات گلف به سالن رختکن می‌رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس‌هایمان را همراه خود لباس‌های صحیح بازی عوض می‌کنیم. آنهایی کدام ممکن است {اضافه وزن} دارند در کنارش شرم‌زدگی نهادینه شده‌ای هم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم شرم اجتناب کرده اند نمایان شدن توده‌های چربی هیکل شان است. خانم‌ها در محافظت حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانتو به همان اندازه حد زیادی می توانند این تعداد زیاد را بپوشانند با این حال در تجهیزات گلف اجتناب کرده اند این خبر ها نیست. باید همراه خود شخصی دقیق‌شان جدا بیاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت‌های خیره دیگران به هیکل شان را بپذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعا کار سختی است.»

دومین مشکل اضافه وزن ها در تجهیزات گلف دیدن افرادی همراه خود مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه مضاعف است. تجهیزات گلف خانه دوم کسانی است کدام ممکن است اهمیت زیادی به این موضوع می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است اضافه وزن ها همراه خود دیدن آن ها سرخورده تر شوند. زهیری می‌گوید درس اول گروه بدنسازی اش اینجا است کدام ممکن است مدام در گوش شاگردانش بخواند کدام ممکن است باید امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده مجاز به ارزیابی خودشان همراه خود خودشان هستند: «اجتناب کرده اند همه‌شان می‌خواهم دفتری تهیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائم تنظیمات جسمی‌شان را در آن بنویسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام یادآوری می‌کنم تنها ارزیابی‌ای کدام ممکن است به آنها انگیزه می‌دهد مرور همین تنظیمات است.»

به جای آن پیشنهاد به حرف‌هایشان گوش بدهیم

اجتناب کرده اند این معلم بدنسازی می‌پرسیم دیگران در تجهیزات گلف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانی های خانوادگی چطور می توانند اجتناب کرده اند منزوی شدن قربانیان به مشکلات وزنی مفرط پیشگیری کنند: «اگر بخواهم چکیده بگویم اینجا است کدام ممکن است آزارشان ندهیم. {همه ما} متخصص مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی نیستیم، پس آنها را همراه خود اطلاعاتی کدام ممکن است خودشان استادش هستند در مهمانی هر دو دفتر بمباران نکنیم. مشکلات وزنی شان را محل بحث نهایی نکنیم. بدترین کار بالقوه اینجا است کدام ممکن است مدام به آن است ها بگوییم فلان خوراکی هر دو وعده های غذایی خیلی انرژی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخلوط اجتناب کرده اند آن ها بخواهیم به آن است لب نزند. همه اینها رفتار ها از نزدیک آزار دهنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود این دسته اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی به طور دائم حس تنفر اجتناب کرده اند شخصی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حس دلزدگی نمی توان اجتناب کرده اند بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم نتیجه گرفت. اضافه وزن ها بی‌اطلاع، بی خیال، بی نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی طلب نیستند. {همه ما} همراه خود تحقق بخشیدن مبارزه کردن های آن ها باید بتوانیم پذیرای شان در مخلوط های مان باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حقوق دوره ای‌شان احترام بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دلشان خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل آرم دادند دانستن درباره اضافه وزنشان صحبت کنیم. پس به جای آن پیشنهاد‌های مسلسل‌وار به سختی به قربانیان به {اضافه وزن} گوش بدهیم.»