در صورت امکان من را به یک غذای بسیار آسان برای تهیه غذا (خرد کردن کم / دست دوم bc rsi) رژیم غذایی ضد التهابی / نقطه شروع / کتاب یا منابع دیگر راهنمایی کنید. بسیار متشکرم: تغذیه


در تلاش برای پیروی از قوانین و عدم استفاده از دنباله ها ، فقط به دنبال یک نقطه پرش خوب برای شروع رژیم غذایی ضدالتهاب باشید و آماده سازی و پخت و پز را تا حد امکان برای هر دو دست و زمان / سهولت انجام دهید. در واقع دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید