رباط جانبی مفاصل بین فالانژیال پا


انگشتان پای بدن انسان از فالانژها تشکیل شده است که استخوان هایی در انتهای انتهایی (جلویی) پا هستند. وقتی دو استخوان به هم می رسند ، مفصل نامیده می شود. مفاصل بین فالانژیال مفاصل بین دو فالانژ هستند. V رباط جانبی مفاصل بین فالانژیال پا به رباط های واقع در بالای مفاصل اشاره می کند که باعث انعطاف پذیری و تحرک مفاصل می شود. (رباط ها بافت همبند فیبری هستند که معمولاً استخوان ها را به هم متصل می کنند.)

هر مفصل یا مفصل دارای دو رباط جانبی است. در بالای رباط ، تاندون کشنده قرار دارد. تاندون ها استخوان ها را به ماهیچه های پا متصل می کنند. تاندون برای گسترش استخوان های پا طراحی شده است. مفاصل اول و دوم انعطاف پذیری بیشتری دارند و بیشتر از سایر مفاصل انگشتان گسترش می یابند.

رباط جانبی مفاصل بین فالانژیال پا میزان انعطاف پذیری انگشتان پا را تعیین یا محدود می کند. وقتی رباط بر اثر کشش ، کشش یا فشار روی پا فشرده می شود ، از خم شدن و خم شدن مناسب انگشتان جلوگیری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید