روسیه رادار نیروی دریایی شیک به مدار پایین فرستاد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، منصفانه روزنامه انگلیسی روز دوشنبه نوشت کدام ممکن است روسیه منصفانه رادار نیروی دریایی را به مدار پایین پرتاب کرده است.

روزنامه «میرر» به نقل اجتناب کرده اند وزارت حفاظت روسیه نوشت کدام ممکن است این پرتاب جمعه قبلی در پایگاه فضایی «پلستسک» در شهر «میرنی» در شمال غربی قلمرو «آرخانگلسک» تکمیل شد.

به نوشته این روزنامه، روسیه این روش راداری نیروی دریایی فوق سری را  مورد استفاده قرار گیرد در مبارزه اوکراین در مدار پایین  قرار داده است. وزارت حفاظت روسیه در ادعا شخصی ادعا کرد کدام ممکن است منصفانه فضاپیما اجتناب کرده اند نوع «آنگارا» اجتناب کرده اند پایگاه پلستسک در قلمرو آرخانگلسک، همراه خود موفقیت به منطقه پرتاب شد.

پیشتر نیز وزارت حفاظت روسیه منصفانه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر نیروی دریایی را همراه خود  تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر بر «سایوز» اجتناب کرده اند پایگاه فضایی پلستسک به منطقه پرتاب کرده بود .این تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر برای مصارف نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دانش اجتناب کرده اند جمله در بخش جامعه اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای برای نظامیان روسیه استفاده می‌شود.

روسیه اکنون حدود یکصد تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر در مدارکره پایین دارد کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند آن‌ها سرزنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال چندین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر به تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌های روسیه در منطقه افزوده می‌شود.

در رویدادی مرتبط همراه خود اقدامات فضایی روسیه، وزیر حفاظت روسیه چندی در گذشته  تایید کرد کدام ممکن است مسکو منصفانه سامانه ضد تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر را در منطقه همراه خود موفقیت آزمایش کرد. به دانبال این اقدام روسیه ،  مقام‌های ارشد آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی دانستن درباره سرنگون کردن منصفانه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر توسط روسیه در منطقه جنجال تحمیل کردند.

ابتدا فرماندهی نیروی فضایی آمریکا ادعا کرد کدام ممکن است روسیه طی روزهای فعلی منصفانه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر را در مدار شخصی در منطقه سرنگون کرد، با این حال تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر سرنگون شده متعلق به شخصی روسیه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو در یک واحد آزمایش، همراه خود منصفانه موشک ضد تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر اقدام به سرنگون کردن آن کرد.

 

روسیه در یک واحد اقدام جذاب ملاحظه اجتناب کرده اند سامانه حفاظت موشکی اس-۵۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اس-۵۵۰ به صورت مشترک برای حفاظت به سمت موشکها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات فضایی استفاده می‌تدریجی. اس-۵۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اس-۵۵۰ جامعه جدید حفاظت اثیری روسیه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی راهبردی به سمت موشکهای ابرفراصوت  دفاع کردن خواهند کرد. 

انتهای پیام/