رژیم غذایی “کم چرب” چیست؟ : تغذیه


برای برخی کلمات کلیدی در عنوان پست ، این یادآوری برای کسانی است که در این پست نظر می دهند تا با پیروی از Reddiquette با دیگران گفتگوی صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات فقط باید برای علم تغذیه باشد. از جمع بندی ، پیش فرض ها و مغایرت با سایر مصرف کنندگان ، نگرش به رژیم غذایی و خود فرعی خودداری کنید. جنگ رژیم غذایی در اینجا استقبال نمی شودبه افکار خود را مدنی بیان کنید.

هرگونه تخلف واضح را به ناظران گزارش دهید با استفاده از دکمه نظر پس از مشکل گزارش دهید. نظرات را فقط به دلیل عدم موافقت یا عدم دوست داشتن آنها ارسال نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این اعتبار فرعی تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید