سردار مهری: غیبت پایین دفترچه‌ای تمام سربازان متأهل بخشیده شد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند گروه گروه خبرگزاری آنا، سردار تقی مهری، رئیس گروه تعهد نهایی فرماندهی کل انتظامی ملت ادعا کرد کدام ممکن است حقوق سربازان اجتناب کرده اند اردیبهشت‌ماه افزایش پیدا خواهد کرد.

سردار مهری کسب اطلاعات در مورد افزایش حقوق سربازان تعهد اظهار کرد: برابر قوانین باید ۶۰ به همان اندازه ۹۰ نسبت اجتناب کرده اند حداقل حقوق منصفانه نیروی کادر هر دو پایور در نیروهای مسلح برابر جدولی کدام ممکن است ستاد کل نیروهای مسلح ادعا می‌تنبل به سربازان تیز کردن شود. خوشبختانه در سال قبلی همراه خود پیگیری‌هایی کدام ممکن است صورت گرفت این افزایش حقوق به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در بهمن هر دو اسفند کدام ممکن است پیگیری شد حقوق اسفندماه سربازان هم افزایش پیدا کرد.

وی همراه خود خاص اینکه حقوق فروردین‌ماه سربازان نیز مطابق سال ۱۴۰۰ تیز کردن شد، ذکر شد: امیدواریم در اردیبهشت‌ماه همراه خود ملاحظه به اینکه آیین‌نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل افزایش حقوق سربازان نیروهای مسلح تدوین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن ابلاغ است این امر محقق شود، در جاری حاضر ما منتظر ادعا آیین‌نامه استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها پولی اجتناب کرده اند سوی مقامات احترام هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق پیگیری‌ها در اردیبهشت‌ماه سال اجرایی این امر عملیاتی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق سربازان افزایش خوبی پیدا خواهد کرد.

مهری علاوه بر این خبری خوش به سربازان انتظامی کل ملت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:‌ در مونتاژ افطاری در خدمت فرمانده احترام کل انتظامی بودیم، در آنجا غیبت پایین دفترچه‌ای تمام سربازان متأهل بخشیده شد کدام ممکن است معمولاً هر دو سه‌ماهه هر دو شش‌ماهه است. همین‌طور برای اشخاص حقیقی مجرد نیز نصف این مدت بخشیده شد.

انتهای پیام/۱۰۲/