سود بازرگانی برخی کالاها کاهش یافت – پایگاه خبری اخبار خوب


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از روز دوشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۴ فروردین و ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ – اصلاحات تعرفه ای (۴۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد ، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست شماره  (۱) این تصویب نامه که تایید شده به مهر هیات دولت است، تعیین می شود.

۲ –  در اجرای بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، طبقات سود بازرگانی کلیه کالاها ، پس از اعمال اصلاحات بند (۱) این تصویب نامه تغییر یافت.

تبصره – موارد مستثنا از بند (۲) این تصویب نامه به شرح ردیف تعرفه های مندرج در جدول پیوست شماره (۲) این تصویبنامه که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می شود.

۳ – شماره و شرح ردیف تعرفه های مندرج در فهرست پیوست بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه مطابق تصویب نامه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ موضوع اعمال سامانه هماهنگ شده، توصیف و کدگذاری کالا به روزرسانی می شود.

۴ – سود بازرگانی روغن و دانه های روغنی در سال ۱۴۰۱ صفر درصد تعیین می شود فهرست تعرفه ای این بند توسط وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود. اجرای این بند از زمان اعلام ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

۵ – این تصویب نامه به استثنای بند (۴) از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ الازم الاجراست.