شکر افزوده شده دقیقاً چیست؟بنابراین بگذارید بگوییم که من به تمام اهداف تغذیه ای خود دست یافتم و تصمیم گرفتم یک نوشیدنی قندی بنوشم ، آیا این ضرورتاً بد است؟ آیا تنها بدی قند اضافه شده کالری خالی آن است یا بیشتر است؟

333
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید